Cây Bầu Tuyết Sơn Phi Hồng

Liên hệ

Cây Tuyết Sơn Phi Hồng tại Đà Nẵng được Happy Rose Garden cung cấp: thân to khỏe, siêng bông và đã thuần khi hậu Miền Trung, phát triển tốt và màu hoa đẹp.