Cây Đế Vương xanh

Liên hệ

Cây Đế Vương để bàn là loại cây để bàn đẹp, sang. Cây dễ chăm chỉ cần có ánh sáng tốt thì nó có thể sống và phát triển ổn định.