Cây Hoa Giấy Mỹ Mini

Liên hệ

Hoa Giấy Mỹ Mini cánh xếp thành chùm rất đẹp, dùng trồng trang trí ban công, ở cổng ra vào hoặc trồng các bồn ngoài trời… rất phù hợp và lạ mắt.