Cây Hồng Leo mini

Liên hệ

Cây Hồng Leo mini tại Đà Nẵng được Happy Rose Garden cung cấp: thân to khỏe, siêng bông và đã thuần khi hậu Miền Trung, phát triển tốt và màu hoa đẹp.