Cây Hồng Môn

Liên hệ

Cây Hồng Môn :Thuộc dòng cây nội thất đẹp, ưa ẩm vừa, thích nhiều ánh sáng.- Cách Chăm Sóc: 1 Tuần tưới nước từ (2-3) lần, mỗi lần tầm 100ml nước sạch.