Cây lan ý mỹ

Liên hệ

Cây Lan Ý Mỹ: Là loại cây nội thất đẹp, dễ sống, màu lá đẹp. Cách chăm sóc: Tưới nước 1 tuần tưới khoảng 1 lần (mỗi lần khoảng 500ml)