Cây Lan Ý Thủy Canh

Liên hệ

Cây Lan Ý thủy canh: Là loại cây nội thất đẹp, dễ sống, hoa trắng đầy tinh khôi. Cách chăm sóc: Thay nướctuần một lần, mực nước không quá 50% của rễ cây.