Cây Lưỡi Hổ Thái Bạc để bàn

Liên hệ

Cây Lưỡi hổ: Thuộc dòng cây nội ngoại thất đẹp, ưa ẩm vừa, sức sống khỏe và phát triển mạnh. Lưỡi hổ có thể chịu được cả nơi có ánh sáng yếu.