Cây Lưỡi Hổ Thủy Canh

Liên hệ

Cây Lưỡi hổ thủy canh: Thuộc dòng cây nội ngoại thất đẹp, ưa ẩm vừa. Rất dễ chăm và dễ phát triển ngay cả những nơi có ánh sáng yếu,