Cây Ngân Hậu

Liên hệ

Cây Ngân Hậu:Là 1 loại cây nội thất đẹp, sống khỏe. Có khả năng sống trong môi trường văn phòng, sắc lá rất bắt mắt khiến cho không gian thêm sang hơn…