Cây Ngọc Ngân

Liên hệ

Cây Ngọc Ngân: Thuộc dòng cây nội thất đẹp, ưa ẩm vừa, thích nhiều ánh sáng.- Cách Chăm Sóc: 1 Tuần tưới nước từ (1-2) lần, mỗi lần tầm 150ml nước sạch.