Cây Sử Quân Tử

Liên hệ

Cây Sử Quân Tử thuộc họ thân leo đẹp, siêng hoa vào mùa nắng, lại có mùi thơm nhẹ nên được nhiều người ưa thích.