Cây Thiên Môn Đông

Liên hệ

Cây Thiên Môn Đông tại Đà Nẵng được Happy Rose Garden cung cấp: thân to khỏe, sum suê và đã thuần khi hậu Miền Trung, phát triển tốt.