Cây Trầu Bà Xanh Lớn

Liên hệ

Cây Trầu Bà Xanh là dòng cây leo rủ đẹp, sức sống khỏe mạnh và rất bền. Cây này rất dễ chăm sóc và có khả năng lọc không khí rất tốt.