Cây Trúc Bách Hợp (chậu sứ trung)

Liên hệ

Cây Trúc Bạch Hợp loại cây nội thất tốt cho phong thủy, giúp hóa giải điều dữ, thu hút điều lành, vận may đến cho gia chủ.