Cây Tuyết Sơn Phi Hồng

Liên hệ

Cây Tuyết Sơn Phi Hồng: thân to khỏe, siêng bông và đã thuần khi hậu Miền Trung, phát triển tốt và màu hoa đẹp.