Cây Xương Rồng Kim Hổ

Liên hệ

Cây Xương rồng Kim Hổ là một loại xương rồng đẹp, với nhiều gai nhọn cứng cáp thể hiện sự mạnh mẽ, đầy ý chí bất khuất.